Thiết kế căn hộ D’. Le Roi Soleil Quảng An là sự tái hiện hơi thở không gian sống của vị vua Mặt trời với những sản phẩm hoàn hảo theo phong cách Art Decor. Để mỗi khoảnh khắc của bạn đều được thụ hưởng sự trọn vẹn.

 

CHI TIẾT CÁC LOẠI CĂN HỘ

Căn hộ loại A

Vị trí căn hộ loại A diện tích 110 m2

  • Từ tầng 3 -11 bao gồm căn số: 04; 05; 10
  • Từ tầng 12-19 bao gồm căn số: 01; 06; 07; 12
  • Từ tầng 20-24 bao gồm căn số: 01; 05; 06; 10

[sdt title=”Nhận tư vấn thêm căn hộ A” button=”Gọi ngay”]

Căn hộ loại B

Vị trí căn hộ loại B diện tích 88 m2

  • Từ tầng 3-11 gồm căn số: 03; 06; 09
  • Từ tầng 12-19 gồm căn số: 02; 05; 08; 11
  • Từ tầng 20-24 gồm căn số: 02; 09

[sdt title=”Nhận tư vấn thêm căn hộ B” button=”Gọi ngay”]

Căn hộ loại C

Vị trí căn hộ loại C diện tích 147 m2

  • Từ tầng 3 -11 gồm căn số: 07; 08
  • Từ tầng 12-19 gồm căn số: 03; 04; 09; 10
  • Từ tầng 20-24 gồm căn số: 03; 08

[sdt title=”Nhận tư vấn thêm căn hộ C” button=”Gọi ngay”]

Căn hộ loại D

  • Căn hộ loại D chỉ có từ tầng 20-24 gồm căn số: 04; 07

[sdt title=”Nhận tư vấn thêm căn hộ D” button=”Gọi ngay”]

* Lưu ý: Nếu gia đình Quý khách có nhiều thế hệ cùng sinh sống. Vui lòng xem các loại căn hộ Dual Key tại đây